ದೀವಟಿಗೆ ಯಕ್ಷಗಾನ

ದೀವಟಿಗೆ ಯಕ್ಷಗಾನ

ದೀವಟಿಗೆ ಬೆಳಕಲ್ಲಿ ನದೆಯುವ ಯಕ್ಷಗಾನ ಪ್ರಸಂಗವೊಂದನ್ನು ದಾಖಲಿಸುವ ಪ್ರಯತ್ನವನ್ನು ನನ್ನ ಮಿತ್ರರಾದ ಅಶೋಕವರ್ಧನ, ಅಭಯಸಿಂಹ, ಡಾ| ಮನೋಹರ ಉಪಾಧ್ಯರು ಕಳೆದ ಶನಿವಾರ ರಾತ್ರೆ ಮಾಡಿದ್ದರು. ತೆಂಕುತಿಟ್ಟಿನ ವಿವಿಧ ಮೇಳಗಳ ಆಯ್ದ ಕಲಾವಿದರನ್ನು ಪೃಥ್ವೀರಾಜ ಕವತ್ತಾರು ಸಂಯೋಜಿಸಿ, ನಿರ್ದೇಶಿಸಿ ‘ಕುಂಭಕರ್ಣ ಕಾಳಗ’ ಯಕ್ಷಗಾನ ಬಯಲಾಟ ನದೆಸಿಕೊಟ್ಟರು. ಬಳಿಕ ಬಡಗು ತಿಟ್ಟಿನ ‘ಅರಗಿನ ಮನೆ’ ಪ್ರಸಂಗವನ್ನು ಯಕ್ಷಗಾನ ಕೇಂದ್ರ, ಉಡುಪಿ ಬಳಗ ಬನ್ನಂಜೆ ಸಂಜೀವ ಸುವರ್ಣರ ನೇತೃತ್ವದಲ್ಲಿ ಪ್ರದರ್ಶಿಸಿದರು. ಇದರ ವಿಡಿಯೋ ದಾಖಲೀಕರಣದ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ತೆಗೆದ ಕೆಲವು ಚಿತ್ರಗಳನ್ನು ಇಲ್ಲಿ … Read more

Foxglove

It was an overcast evening. Tropical cyclone 4A was getting intensified in the coast. I was tired after trying to cajole a rat snake (Ptyas mucosus) to give nice pose to my camera. It was busy hunting and did not give provide any good photos. I did not want to disturb its hunger. Then I … Read more

Camponotus Ant Tending Aphids

I found this Camponotus Ant (thanks Alex for pointing out the correct ID for the ant) on hibiscus branch which was tending aphids. I used Rayflash ring flash adapter attached to Canon Speedlite 580EX II which gave a far smoother light for the ant. The effect was far better than Canon MT-24EX macro twin light … Read more

Carpenter Bees

The newly acquired Canon EF 300mm f/4.0 L IS USM lens has proved great while taking fast flying insects like these carpenter bees. They don’t stop at any flower, zooming from one to another Rattleweed plants (Crotalaria retusa). Carpenter bees are known to rob nectar by slitting the sides of flowers with deep corollas. Their … Read more

Fire Breathing Tiger

After using Shiva‘s Canon EF 300mm f/4.0 L IS USM, I was very impressed with the result. I wanted to buy this lens. Right at that time I saw the sale of this lens at JJ Mehta Forum and went to get it. It reached me on 26th September 2009. I thank Siaon for selling … Read more

Fatal Attraction

I was trying to test Canon EF 300mm f/4.0 L IS USM which was courteously provided by Shivashankar with my Canon EF 1.4x II Extender when I spotted these mating Common Grass Yellows(Eurema hecabe) on a Peacock Flower (Caesalpinia pulcherrima) plant. On closer inspection there was this dark brown spider stuck on the head of … Read more

Share